VAILLANT elektični zidni uređaj za centralno grijanje

eloBLOCK/2 VE 6 - 28

Vaillantovi električni uređaji za centralno grijanje pružaju suvremen način grijanja stanova i obiteljskih kuća. Rad ovih uređaja je sasvim automatiziran i gotovo nečujan. Uređaji su također u potpunosti opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Sekvencijalnim paljenjem ogrjevnih spirala spriječeni su neželjeni impulsi u električnoj mreži prilikom uključivanja/isključivanja uređaja. Budući da je ovdje riječ o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki, da im za njihov rad nije potreban dimnjak te da ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste zrak za izgaranje. Za još veću udobnost uređaj je moguće kombinirati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grijanim spremnikom.

  • Rad uređaja je automatiziran i gotovo nečujan
  • Sekvencijalno paljenje ogrjevnih spirala uz modulirajući rad
  • Uređaj je opremljen sa svim radnim i sigurnosnim elementima
  • Za modele od 6 i 9 kW moguć monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak
  • Razred energetske učinkovitosti na grijanju D

 

PREGLED: