Vaillant elektricni zidni uredaj za centralno grijanje - Žepoh

Električni zidni uređaj za centralno grijanje eloBLOCK/2

Vaillantovi električni uređaji za centralno grijanje pružaju suvremen način grijanja stanova i obiteljskih kuća. Rad ovih uređaja je sasvim automatiziran i gotovo nečujan. Uređaji su također u potpunosti opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Sekvencijalnim paljenjem ogrjevnih spirala spriječeni su neželjeni impulsi u električnoj mreži prilikom uključivanja/isključivanja uređaja. Budući da je ovdje riječ o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki, da im za njihov rad nije potreban dimnjak te da ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste zrak za izgaranje. Za još veću udobnost uređaj je moguće kombinirati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grijanim spremnikom

Vaillant Žepoh

Električni uređaji.pdf

Vaillant

 

 

 

 

 
  www.zepoh.hr 2015.  
Žepoh d.o.o. Žepoh d.o.o.