Peštan cijevi za kucnu i ulicnu kanalizaciju

 


PVC (KG) i PP (HT) cijevi za kućnu i uličnu kanalizaciju

Cijevi za kućnu i uličnu kanalizaciju sa odgovarajućim spojnim elementima namijenjene su za odvod svih vrsta otpadnih voda. Lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima osigurava potpuna nepropusnost spoja. Koriste se za otpadne vode čija konstantna temperatura ne prelazi +60°C. Cijevi su otporne na slanu vodu, alkohol, kiseline, baze, sulfate, agresivni plin i na sva sredstva za pranje. Ne mogu se primjenjivati za vode koje sadrže veći udio benzola, benzina i acetona.

Peštan - Žepoh d.o.o.

Cijevi za uličnu kanalizaciju:

Peštan ulicna kanalizacija - Žepoh d.o.o.

Peštan - Žepoh d.o.o.

Cijevi za kućnu kanalizaciju:

Peštan - Žepoh

Peštan - Žepoh d.o.o.

 
  www.zepoh.hr 2015.  
Žepoh d.o.o. Žepoh d.o.o.