Kovina - Žepoh

 



Kuglasti ventili za plin

Kuglasti ventili za plin s punim protokom ugrađuju se u cijevne plinske instalacije niskog tlaka. Područje upotrebe je za eksplozivne zapaljive plinove (zemni plin, ostali plinovi...) do maksimalnog radnog tlaka od 500kPa (5 bar) i u rasponu temperatura od -20°C do +60°C.

 

Katalog kovina.pdf

Kovina - kuglasti ventili - Žepoh

Kovina - ventili za plin - Žepoh

 
  www.zepoh.hr 2015.  
Žepoh d.o.o. Žepoh d.o.o.