Kovina - Žepoh

Kovina - Žepoh

Kuglasti ventili za grijanje

Kuglasti ventili s punim i s reduciranim protokom namijenjeni su za instalaciju u sustavima centralnog grijanja, energetskim sustavima, graditeljstvu i strojogradnji. Mogu se koristiti za sve neagresivne medije kao što su voda, ulje, zrak, para, loživo ulje, maziva. Područje rada je od -30°C do +150°C (za vodu od 0°C do 110°C), te za tlakove do 6300kPa (63 bara) prema PN-T dijagramu.

Katalog Kovina.pdf

Kovina - kuglasti ventili - Žepoh

Kovina - ventili za grijanje - Žepoh

 
  www.zepoh.hr 2015.  
Žepoh d.o.o. Žepoh d.o.o.